• Image00001.jpg
 • Image00002.jpg
 • Image00005.jpg
 • Image00006.jpg
 • Image00007.jpg
 • Image00009.jpg
 • Image00010.jpg
 • Image00011.jpg
 • Image00012.jpg
 • Image00013.jpg
 • Image00016.jpg
 • Image00017.jpg
 • Image00018.jpg

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, ''Jugoprevoz Kruševac'' A.D. Kruševac
ul. Jug Bogdanova br. 45, matični broj 07292660, šifra delatnosti 49.31 objavljuje sledeće

 

O B A V E Š T E N J E
O ISPLATI MEĐUDIVIDENDE U 2018. godini

 

Nadzorni odbor ''Jugoprevoz Kruševac'' A.D. Kruševac (u daljem tekstu: Društvo), na
sednici održanoj dana 27.11.2018. godine usvojio je Odluku o isplati međudividende,
kojom je utvrdio isplatu međudividende u ukupnom iznosu od 8.957.635,70 dinara.

Bruto međudividenda po jednoj akciji iznosi 117,65 dinara.

Pravo na međudividendu imaju vlasnici akcija čije su akcije registrovane u Centralnom
registru hartija od vrednosti na dan 27.11.2018. godine.

Ukupan broj akcija je 76.138 komada.

Isplata dividende vrši se u iznosu umanjenom za obračunat porez po odbitku koji se
uplaćuje na propisan račun javnih prihoda.

Gotovinska isplata međudividende akcionarima, za koje u Društvu ne postoje validni
podaci o tekućem računu, vrši se radnim danom počev od 25.12.2018. godine u vremenu
od 09 do 13 časova na blagajni društva u Kruševcu, ul Jug Bogdanova br. 45.

Ovo obaveštenje dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i
objavljuje se na internet stranici www.jugoprevozks.rs

 

''Jugoprevoz Kruševac'' A.D.
Generalni direktor
dipl.ing.saobr. Života Cvetković

 

OD PONEDELJKA 03.12.2018 godine RADNIM DANOM, AUTOBUS NA LINIJI

MALA REKA - KRUŠEVAC U 1750 h NE SVRAĆA U BELASICU

 

Jugoprevoz Kruševac” AD

 

 

OD 01.12.2018. godine DO 01.05.2019. godine ZA VREME ZIMSKE SEZONE POLASCI KRUŠEVAC – JASTREBAC

( SUBOTOM I NEDELJOM U 730 h i 1730 h ) SKRAĆUJU SE I SAOBRAĆAJU DO SELA BUCI

Jugoprevoz Kruševac” AD

 

POLAZAK SEBEČEVAC KRUŠEVAC U 510 h

OD PONEDELjKA 05.11.2018. godine POMERA SE I IDE U 500 h

 

”Jugoprevoz Kruševac” AD

 

OD 01.09.2018. godine, SUBOTOM, POLAZAK KRUŠEVAC – JABLANICA – SEBEČEVAC U 1250 h, U POVRATKU IZ SEBEČEVCA U 1415 h SAOBRAĆA KAO RADNIM DANOM

"Jugoprevoz Kruševac" AD

OD PONEDELjKA 03.09.2018. godine IZMENE U REDU VOŽNJE ZA RIBARSKU BANjU I TO:

RADNIM DANOM:

* POLAZAK KRUŠEVAC - RIBARSKA BANjA U 700 h SE POMERA I POLAZI U 650 h

* POLAZAK RIBARSKA BANjA - KRUŠEVAC U 1630 h SE POMERA I POLAZI U 1615 h

* UVODI SE NOVI POLAZAK KRUŠEVAC - RIBARSKA BANjA U 830 h

 

SUBOTOM:

* POLAZAK KRUŠEVAC - RIBARSKA BANjA U 700 h SE POMERA I POLAZI U 650 h

* UVODE SE NOVI POLASCI KRUŠEVAC - RIBARSKA BANjA U 8.30 h I RIBARSKA BANjA-KRUŠEVAC U 1615 h

 

NEDELjOM:

* POLAZAK KRUŠEVAC - RIBARSKA BANjA U 700 h SE POMERA I POLAZI U 650 h

* UVODE SE NOVI POLASCI KRUŠEVAC - RIBARSKA BANjA U 830 h I RIBARSKA BANjA - KRUŠEVAC U 1615 h

"Jugoprevoz Kruševac" AD