• Image00001.jpg
 • Image00002.jpg
 • Image00005.jpg
 • Image00006.jpg
 • Image00007.jpg
 • Image00009.jpg
 • Image00010.jpg
 • Image00011.jpg
 • Image00012.jpg
 • Image00013.jpg
 • Image00016.jpg
 • Image00017.jpg
 • Image00018.jpg

"JUGOPREVOZ KRUŠEVAC" AD OBAVEŠTAVA PUTNIKE DA ĆE SE ZBOG DRŽAVNOG PRAZNIKA SAOBRAĆAJ ODVIJATI PO SLEDEĆEM REDU VOŽNjE:

GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ:

 • 15. FEBRUAR 2020. godine ( SUBOTA ) - SUBOTNjI RED VOŽNjE
 • 16. FEBRUAR 2020. godine ( NEDELjA ) - NEDELjNI RED VOŽNjE
 • 17. FEBRUAR 2020. godine ( PONEDELjAK ) - NEDELjNI RED VOŽNjE

 

"Jugoprevoz Kruševac" AD

 

ZA VREME ĐAČKOG RASPUSTA OD 31.01. DO 23.02.2020. GODINE

NE RADE SLEDEĆI ĐAČKI POLASCI:

 
Kruševac – Bogiše u 0715 Bogiše – Kruševac u 1200
Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 0630 i 1310 Konjuh – Kruševac u 0710 i 1340
  B.Voda – Srnje – Šašilovac – Kruševac u 1340
Kruševac – Šanac u 0645 Šanac – Kruševac u 0735
Kruševac – Doljane – Žabare u 1305 Žabare – Kruševac u 1330
Kruševac – Majdevo u 1320 Majdevo – Kruševac u 1400
Kruševac – M. Šiljegovac u 0615 i 1215 M. Šiljegovac – Kruševac u 0650 i 1240
Kruševac – Kamenare u 1030 Kamenare – Kruševac u 1115
Kruševac – Đunis – Sušica u 1330 Sušica – Kruševac u 1430
Kruševac – Belasica u 1245 Belasica – Kruševac u 1330
Kruševac – Buci u 0620 Buci – Kruševac u 0645
Spomenik – Šumice u 1230 Šumice – Spomenik u 1245
Spomenik – Dedina u 1310 Dedina – Spomenik u 1325
  Makršane – Kruševac u 0700
Kruševac – Izbenica u 1100 Izbenica – Kruševac u 1200
Kruševac – Padež u 0845 Padež – Kruševac u 0915
Spomenik – „Naselje V. Jurić“ u 1230 „Naselje V. Jurić“ – Spomenik u 1245
Kruševac – Sezemča u 1315 i 1845 Sezemča – Kruševac u 1400 i 1930
Kruševac – Mačkovac u 0620 i 1145 Mačkovac – Kruševac u 0650 i 1215
Kruševac – Đunis – Sušica – Belasica – V. Šiljigovac u 0615  
V. Šiljigovac – Srndalje u 1315 Srndalje – V. Šiljigovac u 1250
  Srndalje – Zebica – Sušica – V. Šiljigovac – Kruševac u 1400
Kruševac – V. Šiljigovac – Ribarska Banja u 0520 Ribarska Banja – V. Šiljigovac – Kruševac u 0615
Spomenik – Bagdala u 1245; 1715 Bagdala – Spomenik u 0705; 1305; 1730
Spomenik – Ravjnak u 1245 Ravjnak – Spomenik u 1300
   
IZMENE:
Kruševac – Parcane ne svraća u Globare
Kruševac – Globare u 0615 i 1230, ne svraća u Šašilovac
Kruševac – Kamenare u 0630 i 1200, ne ide u Konjuh
Kruševac – Ljubava – Komorane u 0620 i 1055, ne ide u Lazarevac i Komorane
Kruševac – Lazarevac u 1155, ne svraća u Ljubavu
Kruševac – Buci u 1315 i 1845, ne svraćaju u Trmčare
Kruševac – Globoder u 0615 i 1130 svraćaju u Mačkovac
Kruševac – Pasjak – Bovan u 1155 ide do Pasjaka
Kruševac – Buci u 2015 svraća u povratku u Trmčare, Slatinu i Sezemču
Kruševac – Slatina – Sezemča u 2015 se ukida
      *Ukidaju se svraćanja u Lovce-Kosa

 

„Jugoprevoz Kruševac“ AD

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac
ul. Jug Bogdanova br.45, matični broj 07292660, šifra delatnosti 49.31 objavljuje sledeće
O B A V E Š T E N J E
O ISPLATI MEĐUDIVIDENDE U 2019. godini
 
Nadzorni odbor ''Jugoprevoz Kruševac''a.d. Kruševac (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 29.11.2019.godine usvojio je Odluku o isplati međudividende, kojom je utvrdio isplatu međudividende u ukupnom iznosu od 8.957.635,70 dinara. Bruto međudividenda po jednoj akciji iznosi 117,65 dinara.
 
Pravo na međudividendu imaju vlasnici akcija čije su akcije registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti na dan 29.11.2019. godine.
 
Ukupan broj akcija je 76.138 komada.
 
Isplata dividende vrši se u iznosu umanjenom za obračunat porez po odbitku koji se uplaćuje na propisan račun javnih prihoda.
 
Isplata međudividende vrši se na tekuće račune akcionara počev od 30.12.2019. god.
 
Pozivaju se akcionari, koji nisu dostavili podatak u tekućem računu, ili koji nemaju otvoren tekući račun, ili koji su promenili tekuće račune, da dostave podatke sa instrukcijom za uplatu dividende, poštom na adresu ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. 37000 Kruševac, ul Jug Bogdanova br. 45, ili putem mejla na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Ovo obaveštenje dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje se na internet stranici www.jugoprevozks.rs.
 
''Jugoprevoz Kruševac'' a.d.
Generalni direktor
Misić Zoran, dipl.ecc.

 

''JUGOPREVOZ KRUŠEVAC'' A.D. KRUŠEVAC

oglašava

PROGRAM OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE ''D'' KATEGORIJE

 

Program se sastoji u finansiranju sticanja ''D'' kategorije za upravljanje motornim vozilom od strane ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac. 

''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac će za odabrane kandidate snositi troškove praktične i teorijske obuke, kao i polaganje ispita. 

Sa kandidatima koji steknu zvanje vozača autobusa, ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac će zaključiti ugovor o radu na neodređeno vreme. 

 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 • Državljanstvo Republike Srbije;

 • Zdravstvena sposobnost za vozača autobusa;

 • Srednja stručna sprema (najmanje III stepen);

 • Posedovanje ''C'' kategorije najmanje dve godine;

 • Najviše 40 godina života;

 • Neosuđivanost za dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja;

 • Da kandidatu nije izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva ili nije stupila na snagu do podnošenja zahteva. 

 

Zainteresovani se prijavljuju na adresu ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac, ul. Jug Bogdanova br. 45, 37000 Kruševac ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., a uz prijavu se prilaže kratka poslovna biografija (CV), kopija lične karte i kopija vozačke dozvole. 

 

Bliže informacije o sadržaju programa mogu se dobiti putem telefona 037/421-555, lokal 115

ili na sajtu www.jugoprevozks.rs (opcija "Opširnije: Oglašavanje" ispod). 

 

OD 28.10.2019 godine ( PONEDELjAK ) “JUGOPREVOZ KRUŠEVAC” AD

UVODI POLAZAK ( RADNI DAN ):

 

- KRUŠEVAC – BELASICA U 1245 h

- BELASICA – KRUŠEVAC U 1335 h

”Jugoprevoz Kruševac” AD

 

Od utorka 01.10.2019. godine "Jugoprevoz Kruševac" AD na polascima

Beograd - Kruševac u 0800h, 0930h, 1130h, 1500h, 1630h, 1800h, 2000h i 2115h (nedeljom), vrši prijem putnika na stajalištu "AUTOKOMANDA".

Rezervacije sedišta na telefon: 066/802 8000 

"Jugoprevoz Kruševac" AD

 

OD SUBOTE 02.03.2019. godine SUBOTOM, AUTOBUS NA LINIJI ZDRAVINjE – KRUŠEVAC U 1845h SE POMERA I POLAZI U 2110h IZ ZDRAVINjA

”Jugoprevoz Kruševac” AD

PERONSKE KARTE

Izvršni odbor AD "Jugoprevoz" je u skladu sa zakonskim aktima koji uređuju prevoz putnika i rad autobuskih stanica, doneo odluku o uvođenju naplate ulaska na peronski deo autobuske stanice, tzv. peronske karte. 

Peronsku kartu plaćaju samo oni putnici koji nemaju autobusku kartu za prevoz kupljenu na šalterima "Jugoprevoz"-a (pojedinačnu ili mesečnu). 

Cena peronske karte je 50 dinara. 

"Jugoprevoz Kruševac" AD

OD PONEDELJKA 03.12.2018. godine RADNIM DANOM, AUTOBUS NA LINIJI

MALA REKA - KRUŠEVAC U 1750 h NE SVRAĆA U BELASICU

 

"Jugoprevoz Kruševac" AD