• Image00001.jpg
 • Image00002.jpg
 • Image00005.jpg
 • Image00006.jpg
 • Image00007.jpg
 • Image00009.jpg
 • Image00010.jpg
 • Image00011.jpg
 • Image00012.jpg
 • Image00013.jpg
 • Image00016.jpg
 • Image00017.jpg
 • Image00018.jpg

 

 

Putnik ima pravo da koristi prevoz u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju, ako poseduje odgovarajuću voznu kartu.

Putnik koji se u autobusu zatekne bez odgovarajuće vozne karte za relaciju na kojoj se vozi, obavezan je da plati redovnu kartu na toj liniji i doplatnu kartu (kaznu) prema važećoj tarifi.

Za vožnju u autobusima AD „Jugoprevoz Kruševac“ putnik može da koristi kartu za jednu vožnju, povratnu kartu i mesečnu kartu.

Karta za jednu vožnju i povratna karta kupuju se na šalterima AD „Jugoprevoz Kruševac“ ili u autobusu, dok se mesečne karte kupuju na šalterima AS Kruševac i ostalim prodajnim mestima.

Pretplatna mesečna markica postoji za zaposlene, đake, lica starija od 65 godina i penzionere.

Da bi se mogla koristiti mesečna markica neophodno je da se poseduje kartica za mesečne markice, zavisno od kategorije kojoj putnik pripada.

 

Vrste voznih karata i načini dobijanja:

Za izradu kartice za zaposlene i lica starija od 65 godina neophodna je:

 • jedna fotografija i lična karta.

Za izradu penzionerske kartice za mesečnu markicu neophodna je:

 • jedna fotografija, lična karta i zadnji penzioni ček.

Za izradu đačke kartice za mesečnu markicu neophodna je:

 • jedna fotografija i zdravstvena knjižica.

 

Pretplatne markice važe za tekući mesec.

 

  

Popusti:

 • Đački
 • Studentski
 • Penzionerski
 • Porodični
 • Povratna karta